Quiz Cases Case competition Dictionary About

Danish ICD Procedure Codes

Danske Operationskoder:

Cancer Operationskoder

Ansigt og Hovedet

Excision af patologisk væv på hovedet KQAE00

Excision af patologisk væv i ansigtet KQAE10

Re-excision af patologisk væv i ansigtet KQAE10R (efter oprindelige biopsi)

Dækning af huddefekt efter operation på hoved/hals KQAE35

Udtagning af væv fra hoved/hals til transplantat KYQG20

Øjenlåg

Excisonsbiopsi  palpebrae (øjenlåget) KCBA10

Excision tumor (patologisk væv) på øjenlåg KCBB30

Re-exc. tumor cutis KQAE10R (efter biopsi)

Reconstruktion palpebrae med frit eller stiket transpl. KCBD10

Kantopexi KCBH05

Øre

Excisionsbiopsi auris externa (ydre øre). KDAA10

Excision tumor (patologisk væv) på ydre øre KDAB00

Re-exc tum. cutis KQAE10R (efter biopsi)

Reconstr. auris ext. KDAD10

Dissektion el. Rejsning af random lap KYQF15

Næse

Excisionsbiopsi nasi ext (ydre næse) KDHA05

Exc. tumor nasi ext. KDHB00

Re-exc. tum. cutis KQAE10R (efter biopsi)

Operatio plastica nasi ext. KDLD20

Reconstr. nasi ext. KDLD30

Anden rhinoplastisk op. KDLW99

Anden operation på næsen KDHW99

Kind

Excisionsbiopsi genae (kinden) KEKA10

Re-excision patologisk væv på kinden KQAE10R (efter biopsi)

Plastik på kind KEKC20

Rekonstruktion på kind KEKC30

Læbe

Excisionsbiopsi Labii (læben) KTEA00

Exc. tum. Labii KEAA10

Re-exc. tum. cutis KQAE10R (efter biopsi)

Resektion af overlæbe KEAA20

Resektion af underlæbe KEAA30

Sutur i cutis labii KEAB00

Læberekonstruktion eller Plastik KEAB20

Korrektion af læbespalte KEAB30

Dissektion eller rejsning af random lap på læben KYQF20

Læberekonsrtuktion f.eks Abbe-lap KEAB20

Overskæring af Abbe-lap KEAW99

Anden rekonstruktion af læbe KEAB99

Truncus (Kroppen)

Excisionsbiopsi cutis på overkroppen KTQW10

Exc. tum cutis trunci KQBE10

Re-exc. tum. cutis KQBE10R (efter biopsi)

Overekstremiteten

Excisionsbiopsi cutis KTQW10

Exc. tum. cutis extr. sup. KQCE10

Re- exc. tum. cutis KQCE10R (efter biopsi)

Fluorescensvejledt excision (biopsi) KQCE00C

Underekstremiteten

Excisionsbiopsi cutis på underekstremiteten KTQW10

Exc. tum. cutis extr. inf. KQDE10

Re-exc. tum. cutis KQDE10R (efter biopsi)

Lymfesystemet

Extirpatio glandula lymphonodi ervicalis (Fjernelse af lymfeknude på halsen) KPJD41

Exairesis gl. lymph. cervicalis KPJD51

Sentinel node biopsi cervicalis KPJD41C

Extirpatio gl. lymph. axillaris KPJD42

Exairesis gl. lymph. axillaris KPJD52

Sentinel node biopsi axillaris KPJD42C

Extirpatio gl. lymph. inguinalis KPJD45

Exairesis gl. lymph. inguinalis KPJD55

Exairesis gl. Lymph. ilioinguinalis KPJD54

Sentinel node biopsi inguinalis KPJD45C

Ligatur af v. saphena magna KPHB10?

Regional hyperterm perfusion BOXY0

Bløddelstumorer

Excision af bløddelstumor collum cervicalis, komplet KNAR10

Exc. af bløddelstum., col.cerv-thoracalis, komplet KNAR11

Exc. af bløddelstum, col. thoracalis, komplet KNAR12

Exc. af bløddelstum. i ryggen og på halsen, komplet KNAR19

Exc. af bløddelstum. i skulderreg. og overarm, komplet KNBR19

Exc. af bløddelstum. på albueled og underarm, komplet KNCR19

Exc. af bløddelstum. på håndled el. hånd, komplet KNDR19

Exc. af bløddelstum. reg. coxae et fem., komplet KNFR19

Exc. af bløddelstum. knæled og underben, komplet KNGR19

Exc. af bløddelstum., fodled og fod, komplet KNHR19

Transplantationer

Delhudstransplantation KZZA00

Fuldhudstransplantation KZZA50

Sammensat transplantat (composite graft) KZZM00

Brusktransplantat, auto KZZG00

Udtagning af brusk til transpl. KYNA20

Udtagning af væv fra øre til transpl. KYQG05

Udtagning af væv fra næse til transpl. KYQG10

Udtagning af væv fra mund til transpl. KYQG15

Udtagning af væv fra hoved/hals til transplantat. KYQG20

Dækning af huddefekt efter operation på hoved/hals KQAE35

Lapper

Rejsning af randomlap i skalp KYQF00

Rejsning af randomlap i pande KYQF05

Rejsning af randomlap på kind KYQF10

Rejsning af randomlap på øre KYQF15

Rejsning af randomlap på næse KYQF16

Rejsning af randomlap på læbe KYQF20

Rejsning af randomlap på hals KYQF25

Rejsning af randomlap på krop KYQH00

Rejsning af randomlap på OE KYQJ00

Rejsning af randomlap på UE KYQL00

Dissektion el. rejsning af aksial lap på krop KYQH05

Dissektion el. rejsning af perforantlap på krop KYQH10

Dissektion el. rejsning af muskellap på krop KYQH15

Dissektion el. rejsning af fasciolap på krop KYQH25

H:Krop F:Ansigt J:OE L:UE

Udtagning af væv fra krop til transplantation KYQI00

Udtagning af væv fra OE til transplantation KYQK00

Udtagning af væv fra UE til transplantation KYQM00

Rotationslap KYQ…+ KZWA00

Transpositionslap KYQ…+ KZWA10

Subcutan stilket lap KYQ…+ KZWA11

V-Y el. Y-V-plastik KZWA25

Z-plastik KZWA30

W-plastik KZWA35

Mikrovaskulærlap KZZQ00

Stilket lap af hud og subcutis KZZR00

Stilket lap af hud, subcutis og fascie KZZR05

Stilket lap af subcutis og fascie KZZR06

Stilket lap af hud, subcutis og muskel KZZR10

Lipomer

Exc. af lipom på truncus KQBE10B

Exc. af lipom på overextr. KQCE10B

Exc. af lipom på underextr. KQDE10B

Liposuction

Hoved KQAJ00A

Hals KQAJ00B

Truncus KQBJ00

Overextr. KQCJ00

Underextr. KQDJ00

Uden angivelse af region KQXJ00

Liposuction af lap KQXJ00A

Fedtransplantat, injiceret KZZF02

Udtagning af væv til transplantation KYQI00

Liposuktion KQxJ00

x: ”A” på hoved hals, ”B” på truncus, ”C” på overekstremitet, ”D” på underekstremitet.

Mammae / Bryst operationer

Excisions biopsi af mammae (bryst) KHAA10

Exc. tumor mammae KHAB00

Exc. af mammacancerrecidiv, lokal KHAF00

Exc. af mammacancerrecidiv med hudtranspl. KHAF10

Mastektomi

Mastectomia subcutanea excl. papil KHAC10

Mastectomia subcutanea incl. Papil KHAC15

Mastectomia totalis KHAC20

Mastectomia radicalis KHAC25

Excision af brystkirtel hos mænd KHAD25

Korrigerende operationer

Augmentatio mammae KHAD00

Augmentatio mammae med protese KHAD10

Reduc. mam. cum transpositione areolae KHAD30

Reduc. mam. cum transplantatione areolae KHAD35

Operatio pro ptosis mammae KHAD40

Amotio prostheseos mammae KHAD50

Fjernelse af vævsekspander op truncus KQBU00

Incisio capsulae periprostheticae mammae KHAD55

Excision af fibrøs kapsel om brystprotese KHAD57

Udskiftning af brystimplantat KHAD60

Korrigerende op. på mammae, anden KHAD99

Korrektion af modsidige bryst efter mam.rekonstr. KHAD99A

Rekonstruktion af mammae

Rekonstr. af mam. med protese KHAE00

Indsættelse af vævsexpander på truncus KQBE70?

Rekonstr. af mam. med bløddele og protese KHAE05

Rekonstr. af mam. med graft el. lap KHAE10

Rekonstr. af areola/papil mam. m. lap/hudtranspl. KHAE20

Mammiltatovering (tatovatio) KHAE25

Rekonstruktion af bryst ved brystreduktion KHAE99B

Omplacering af væv i bryst (displacement) KHAE99C

Opfyldning af vævsexpander KZWA55

Udskiftning af vævsexpander KZWA60

Latissimus dorsi lap KZZR10

Göteborg plastik KYQH25/KZWA10

Fri TRAM lap KZZQ10

Fri DIEP lap KZZQ00

Stilket TRAM lap KZZR10

Brandsår

Exc. og dækning af forbrænding på hoved KQAD20A

Skiftning ved større forbrændinger på hoved og hals KQAD00

Debridement af forbrændinger på hoved hals KQAD10

Exc. og dækning af forbrænding på hals KQAD20B

Exc. og dækning af forbrænding på trunkus KQBD20

Skiftning ved større forbrændinger på truncus KQBD00

Debridement af forbrændinger på truncus KQBD10

Exc. og dækning af forbrænding på overekstr. KQCD20

Skiftning ved større forbrændinger på overekstr. KQCD00

Debridement af forbrændinger på overekstr. KQCD10

Exc. og dækning af forbrænding på underekstr. KQDD20

Skiftning ved større forbrændinger på underekstr. KQDD00

Debridement af forbrændinger på underekstr. KQDD10

Delhudstransplantation, < 0 % af legemsoverfladen KZZA00A

Delhudstransplantation, 0 – 5% af legemsoverfladen KZZA00B

Delhudstransplantation, 6-15% af legemsoverfladen KZZA00C

Delhudstransplantation, > 15% af legemsoverfladen KZZA00D

Delhudstranplantation, allograft KZZA10

Sår

Debridement af større nekroser på truncuc KQBE12

Debridement af større nekroser på arm KQCE12

Debridement af større nekroser på ben KQDE12

VAC-terapi

Anlæggelse af VAC KJAH30

Skiftning af VAC KJAH33

Seponering af VAC KJWA00

Operationer på mandlige genitalia

Operatio plastica meatus uretrhrae (meatoplastik) KKDH10

Operatio pro phimosis KKGH10

Repositio paraphimosis KKGV00

Implantatio prostheseos testis KKFH50

Exc. prob. penis KKGB00

Amputatio penis partialis KKGC00

Amputatio penis totalis KKGC10

Operatio pro induratio penis plastica/penis arcuata KKGH20

Operatio plastica cutis penis KKGH80

Anden penisopration KKGW99

Operationer på kvindlige genitalier

Excisions biopsi vaginae KLEB00

Exc. tum/ulcerationis vaginae KLEB10

Reconstructio vaginae (med graft el. lap) KLEE10

Occlusio fistula uro-vaginalis (med graft el. lap) KLEE20

Occlusio fistula intestino-vaginalis (med graft el. lap) KLEE30

Constructio vaginae KLEE40

Rekonstruktiv op. på vagina, anden KLEE96

Operation på vagina, anden KLEW96

Exc. prob. vulvae/perinei KLFB00

Exc. af tumor, ulceration og lign. i vulva og perineum KLFB10

Resectio vulvae KLFC00

Resektion af vulva og perineum, anden KLFC99

Operatio plastica vulvae KLFE10

Rekonstruktiv op. på vulva og perineum, anden KLFE96

Postbariatrisk kirurgi ifm. med gatric bypass (GB) og korrektion af slap el. overskydende hud

ØVRE  DEL:

Mastopeksi (almindelig) KHAD40

Udvidet mastopeksi (ifm. GB.) KHAD40A

Udvidet mastopeksi med autolog augmentation (ifm. GB.) KHAD40B

Korrektion af slap eller overskydende hud og

underhud på overekstremitet KQCJ05

Brachioplastik (ifm. GB.) KQCJ05A

NEDRE DEL :

Korrektion af abdomen pendens KQBJ30

Korrektion af rectusdiastase KJAG96A

Abdominalplastik (ifm. GB.) KQBJ30A

Abdominalplastik med adressering af pubis KQBJ30B

Panniculektomi KQBJ30C

Vending af patient peroperativt KZYC30

Korrektion af slap eller overskydende hud og underhud på underekstremitet KQDJ05

Inderlårsplastik KQDJ05A

Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på ryg/glutealt (ifm. GB.) KQBJ05

Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på øvre ryg (ifm. GB.) KQBJ05A

Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på nedre ryg (ifm. GB.) KQBJ05B

Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud glutealt (gluteal plastik) (ifm. GB.) KQBJ05C

Hernier

Herniotomia cicatricialis KJAD10

Herniotomia cicatricialis cum transplantatione fasciae KJAD20

Herniotomia cicatricialis cum implantatione prostheseos KJAD30

Bugvægsrekonstruktion med transplantat KJAG30

Bugvægsrekonstruktion med protese KJAG60

Operation for andet hernie KJAG00

Korrrektion af rectusdiastase KJAG96A

Bugvæg

Exc. af tumor i bugvæg KJAA10

Exc. af tumor i analkanal el. perianalt KJHA20

Anoskopi KUJH02

Komplikationer

Sutur af sårruptur efter hudoperation KQWA00

Reoperation for sårinfektion efter hudoperation KQWB00

Reop. for dybe infektioner efter rekonstruktiv kirurgi KQWC10

Reop. for overfladisk blødning efter hudoperation KQWD00

Reop. for dyb blødning efter rekonstruktiv kirurgi KQWE10

Reop. for iskæmiske vævsnekroser efter kirurgi KQWG10

Reoperation for overfladisk infektion KHWB00

Reop. for dyb infektion KHWC00

Reop. for overfladisk blødning KHWD00

Reop. for dyb blødning KHWE00

Reop. for anastomoseinsuff. KH

Svedkirtler, Arvæv, Korrektion, Sår, Aflyst Operation

Korrektion af abdommen pendens (cutis laxa) KQBJ30

Exc. af svedkirtler/hud på truncus KQBE05

Exc. af svedkirtler/hud på overekstremitet KQCE05

Exc. af svedkirtler/hud på underekstremitet KQDE05

Operatio pro auris alatae KDAD30

Exc. og korrektion af ar på hoved og hals KQAE20

Exc. og korrektion af ar på truncus KQBE20

Exc. og korrektion af ar på overekstermitet KQCE20

Exc. og korrektion af ar på underekstermitet KQDE20

Op. pro blepharochalasis KCBB10

Operation af fedthernie i øjenlåg KCBB15

Debridement af tryksår på truncus KQBG00

Exc. og dækning af tryksår på truncus KQBG10

Op. for kronisk sår og fistel til hud på truncus KQBG99

Op. pro hidrosadenitis ekstr. sup. KQCG20

Op. pro hidrosadenitis ekstr. inf. KQDG20

Op.for kronisk sår på overekstremitet KQEB20

Operation for kronisk sår på underekstremitet KQDG20

Procedure aflyst pga pt. tilstand ZPP10

Procedure aflyst efter pt. ønske ZZP12

Procedure aflyst pga pt.s død ZPP10F

Procedure aflyst pga udeblivelse ZZP13

Procedure aflyst af personalemæssige årsager ZZP20


Handbook

Handbook